Hvad vækker tillid og hvorfor er tillid vigtigt?


Tillid er nødvendig for at mennesker og organisationer kan udvikle sig.

Tillid er efter min mening, den vigtigste oplevelse og følelse i forhold til ledelse og samarbejde. Ja, den vigtigste følelse, at opleve for alle mennesker generelt set.

En leder skal vække tillid, ellers følger medarbejderen ikke lederens vejledninger eller instrukser. En leder skal få teamet til at opleve tillid, ellers er det ikke et team men en gruppe.

Forskellen på en gruppe og et team er, at en gruppe arbejder sammen, men de er ikke indbyrdes afhængige af hinanden.

Efter min mening skal der være tillid til stede, hvis vi er afhængige af hinanden..

Et andet eksempel er, hvis du var soldat i en krig, så skal du have tillid til at dine soldaterkammerater, vil være der for dig, hvis du kom i knibe.

Et team bærer hinanden igennem, eller et team bærer produkterne igennem, fra det ene punkt til det næste, indtil produktet eller serviceydelsen er helt klar til at blive solgt videre og afleveret til kunden.

En organisation, der vækker tillid sælger bedre og mere end en organisation, der ikke vækker tillid.

Hvis der er dårlige omtaler i medier, eller vi kender nogle fra organisationen, der oplever tillidsbrud eller fortæller om dårlige oplevelser i forhold til organisationen, giver det sig udtryk i en eller anden form for utryghed og skepsis.

Det påvirker lysten til at søge et arbejde i virksomheden eller organisationen.

Det samme gælder de mennesker, der køber produktet af virksomheden eller organisationen. Og det uanset om det er varer fra hylderne eller en serviceydelse.

Hvilke egenskaber forøger tilliden til ledelsen og til samarbejdet:

1. Åbenhed – formidling af informationer og de forskellige ting, der sker eller skal ske i fremtiden. Et ord som gennemsigtighed kan også bruges. Det skal være synligt for alle, hvad det er, der skal ske.

Lederen beskriver realiteterne. Selvom det ikke altid er lige populært eller rosenrødt, det vigtigste er en åben dialog.

2. Respekt er et andet vigtigt og gennemgående karaktertræk, der forøger tillid. Der skal udvises respekt for høj som lav i organisationen.

3. Klare mål – mål formidles ud til alle i organisationen. Ledelsen skal være synlige og formidle klare mål.

4. Integritet – ledelsen er kongruent og hæderlige. Eller sagt på en anden måde, der er overensstemmelse mellem det lederen siger, og den måde som lederen agerer på. Lederen går selv vejen og udlever selv den adfærd, han eller hun ønsker af alle andre i organisationen

5. Loyalitet. Der udvises trofasthed overfor det, der er sagt og overfor medarbejderne og ledelsen opad i systemet. Det vil sige, at være loyal overfor organisationens beslutninger og målsætninger.

6. Fejltagelser er ok. Hvor der handles der spildes. Eller sagt på en anden måde, hvis der ikke laves fejl, laves der ingenting.
Når der skal tænkes nyt, skal ting ind imellem prøves af. Derfor er det vigtigt, at der er plads til at der kan laves fejl. Hvis en organisation leder efter fejl og måske leder efter syndebukke, er det dræbende for en god organisation, det tager energien ud af organisationen. Der opstår dårlig “karma”. Læs mere om god karma som leder i bloggen lige her!

7. Resultaterne tæller, det vigtigste er, at der er formidlet realistiske mål og at disse mål overholdes.

8. Organisationen skal hele tiden ønske at optimerer og blive bedre. (Det samme gælder sportsfolk som Thorkild Kristensen).

9. Videreformidler forventningerne til medarbejderne og til de resultater der ønskes at blive opnået lige nu og i fremtiden.

10. Vær den ledelse, andre kan regne med og tag selv ansvaret som leder for de resultater, der er ønsker om at opnå.

11. Vær rigtig god til at lytte til andre. Vent ikke blot på, at andre er færdig med at fortælle. Men lyt efter, hvad det er der er vigtig for andre.
Og lyt efter, hvad der bekymre eller er af udfordringerne for medarbejderne for eksempel.

12. Udvis tillid overfor medarbejderne og organisationen generelt. Når du udviser tillid til andre, så får du også tillid tilbage fra andre..

Ha’ en god dag

NB! Hvis du ønsker, at abonnerer på min blogs, så kig øverst oppe, der kan du følge mine blogs ved at klikke på follow..

Feedback modtages gerne. Du er velkommen til at kommenterer på mine blogs med din mening, dine tanker om emnet eller, hvis du har et forslag til et emne på kommende blogs.

Skriv gerne i kommentarfeltet!

Udgivet af

HUMAN COMPANY

Jeg hjælper mine kunder med at udvikle relationer og organisationer - min mission er at udvikle positive relationer og resultater. Derudover er jeg certificeret stresscoach.

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s